Vårmöte och prisutdelning

Pörtom sportklubb håller vårmöte måndag 15.06.2020 kl. 19.00 vid servicehuset. Stadgeenliga ärenden.

Samtidigt prisutdelning i "flitigalisa"-tävlingen och avslutning för säsongen 2019-20.