Styrelsen

ordf.    Mats Granbäck

viceordf.    Johnny Granqvist

skattmästare   Patrik Berg

sekreterare    

medlemmar    Sofia Stoor och Stefan Sved